Skip to the content

Pål Granberg

Om oss

Advokatfirmaet Hartz & Co AS består av erfarne advokater og tilbyr juridisk bistand av høy kvalitet til både private og næringsdrivende klienter innenfor en rekke rettsområder. 

Vi har bred erfaring med å føre saker for retten og bistår også med mekling og forhandlinger før saken kommer opp for rettsapparatet med tanke på mulige løsninger med godt resultat.