Skip to the content

Malin Kristina Aasheim

Malin Kristina Aasheim bistår klienter innenfor et bredt spekter av firmaets kompetanseområder.

Hun har opparbeidet seg særlig kompetanse og erfaring innenfor forvaltningsrett, familie- og arverett, barnerett, samt både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

CV:

2023 -  Advokat. Advokatfirmaet Hartz & Co AS
2022 Advokatbevilling
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017 - 2020 Juridisk utreder, Elden Advokatfirma AS
2017 Bachelor i juss, Høgskolen i Innlandet