Skip to the content

Marielle Nyengen Fjellstad

Marielle Nyengen Fjellstad ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Hartz & Co i januar 2022. Hun ble ferdig utdannet med graden Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2021.

Marielle bistår innenfor de fleste rettsområder som Advokatfirmaet Hartz & Co arbeider med, og har en særlig interesse for strafferett, samt familie- og arverett. Hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

 

CV:

Januar 2022 –  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hartz & Co
Januar 2018 – desember 2021 Praktikant, Advokatfirmaet Hveberg
2021 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo