Skip to the content

Siw Skatvedt Lund

Siw Skatvedt Lund arbeider særlig med barnevern og familierettslige problemstillinger, herunder foreldretvister og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd. Hun tar oppdrag som bistandsadvokat, forsvarer og bostyrer ved konkurs, samt bistår i saker knyttet til pasientskadeerstatning, voldsoffererstatning, husleietvister og generell tvisteløsning.

Siw Skatvedt Lund har lang forvaltningspraksis fra trygdeetaten/NAV og bistår i klage- og ankesaker overfor NAV og Trygderetten og ved andre forvaltningsrettslige spørsmål.

Siw Skatvedt Lund er medlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.

 

CV:

Utdanning

1998 Cand.Jur ved Universitetet i Oslo
Spesialfag: Barnerett
2015 Advokatbevilling

Arbeidserfaring

2021

Advokat ved Advokatfirmaet Hartz & Co

2019-2021

Advokat ved Advokatfirmaet Glomdal Juridiske AS

2015-2019

Advokat ved Advokatfirmaet Elden DA

2013-2015

Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Elden DA

2013-2013

Advokatfullmektig ved Advokat Jostein Løken AS

1999-2013

Rådgiver hos Trygdeetaten/NAV