Skip to the content

Helge Hartz

Helge Hartz har omfattende erfaring innenfor flere rettsområder. Hartz arbeider i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, kontrakts - og avtalerett, konkurs/insolvens og straffesaker.

Helge Hartz har flere styreverv og er samarbeidsadvokat for flere mellomstore og større bedrifter. Han benyttes som fast bostyrer for konkurser og offentlige skiftesaker i de lokale tingrettene hvert år.

I tillegg er han fast forsvarer i Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett, samt fast bistandsadvokat for Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. 

CV:

2018 Advokat og partner, Advokatfirmaet Hartz & Co AS
2010 Advokat og partner, Advokatfirmaet Consensus ANS
2008 - 2010 Advokat med egen praksis, Advokatfirmaet Holen & Hartz
2006 - 2008 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Jonny Holen
2006 Advokatbevilling
2004 - 2006 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jonny Holen
2004 Canjur. fra Universitetet i Oslo 
2004 Master of Law (LLM) i Dispute Resolution ved Bond University med spesialfag negotiation/forhandlinger og mediation/mekling