Skip to the content

Hans Jørgen Grøtta

Hans Jørgen Grøtta bistår klienter innenfor flere av firmaets arbeidsområder. Han har særlig interesse for avtale- og kontraktsrett.

CV:

August 2022 - d.d. Advokatfirmaet Hartz & Co AS
August 2020 - august 2022 Norges Automobil Forbund/NAF Advokat
November 2018 – august 2020 Advokatfirmaet Grette AS
November 2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Januar 2018 – juni 2018 Kontrakts- selskaps- og erstatningsrett, University of Western Australia, Perth.
September 2016 – desember 2016 Studentkontakt ved Juridisk Fakultet Universitetet i Oslo.