Skip to the content

Pål Granberg

Pål Granberg har arbeidet som advokat siden 2012.

Granberg arbeider mye med konkurs/insolvens, arverett og fast eiendom. Granberg er fast bostyrer ved konkurser og dødsboer i Sør-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal tingrett, samt som medhjelper ved tvangssalg. Granberg har også bevilling til å foreta eiendomsmeglingsoppdrag og bistår med oppdrag som oppgjørsadvokat.

Granberg arbeider også mye med tvisteløsning, prosedyre og strafferett, samt med oppgjør ektefeller/samboere, tingsrettslige spørsmål, arbeidsrett og annet.  

CV:

2018 Advokat, Advokatfirmaet Hartz & Co AS
2014 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Consensus ANS
2014 Advokatbevilling
2012 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Oddmund Enoksen
2006 - 2011 Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen