Skip to the content

Pål Granberg

Pål Granberg har master fra 2011 i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han fikk advokatbevilling i 2014.

Pål Granberg arbeider innenfor de fleste rettsområder i vårt firma, men i hovedsak med fast eiendom, konkurs/insolvens, arve/skifte/familiesaker, erstatningsrett og strafferett. Han benyttes jevnlig som bostyrer for konkurser hvert år.

CV:

01.07.2018 Advokat, Advokatfirmaet Hartz & Co AS
15.09.2014 Advokat, Advokatfirmaet Consensus ANS
2014 Advokatbevilling
2012 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Oddmund Enoksen
2006 - 2011 Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen