Skip to the content

Marianne Marthinsen

Marianne Marthinsen (f. 1978) har tung erfaring innenfor fast eiendom. Hun har bred erfaring med bistand til boligselskaper, herunder sameier og borettslag, med blant annet kvalitetssikring av styrearbeid og bistand til styret i rettslige prosesser. Advokat Marthinsen har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, og bistår selskaper jevnlig med kontraktsarbeid i ulike sammenhenger. Hun har også erfaring som bostyrer innenfor konkurs. Hun er særlig spesialisert innenfor eiendomstransaksjoner, og har god kjennskap til regelverket for hvitvasking og GDPR på dette fagområdet.

 

CV:

Utdanning

2005 Cand. Jur ved Universitetet i Tromsø
Spesialfag: EU/EØS-rett og selskapsrett
2007 Advokatbevilling

Arbeidserfaring

2021

Advokat ved Advokatfirmaet Hartz & Co

2018-2020

Advokat ved Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL

2015-2020

Fagansvarlig i Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS

2017-2020

Daglig leder i Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS

2015-2017

Fagansvarlig i Kobbl Eiendom AS

2012-2016

Egen advokatpraksis i Kongsvinger i kontorfellesskap med advokat Geir Langhelle

2005-2012

Jurist/advokatfullmektig/advokat/teamleder ved Protector Forsikring ASA