Skip to the content

Anders Bækkemoen

Anders J. Bækkemoen har master fra 2011 Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han fikk advokatbevilling i 2018.

Anders J. Bækkemoen har før han ble advokatfullmektig jobbet ved Kontoret for voldsoffererstatning, hvor han fra februar 2015 hadde stillingen som seksjonssjef, med overordnet ansvar for det juridiske arbeidet.

Anders J. Bækkemoen har særlig kompetanse og erfaring innen straffe- og erstatningsrett, men bistår innenfor de fleste rettsområder som advokatfirmaet jobber med.

CV:

01.07.2018 Advokat, Advokatfirmaet Hartz & Co AS
2018 Advokatbevilling
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Consensus ANS
2015 - 2016 Seksjonssjef, Kontoret for voldsoffererstatning
2014 - 2015 Seniorrådgiver, Kontoret for voldsoffererstatning
2013 - 2014 Rådgiver, Kontoret for voldsoffererstatning
2012 - 2013 Førstekonsulent, Kontoret for voldsoffererstatning
2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen