Skip to the content

Prosedyre

Prosedyre

Vi har omfattende prosedyreerfaring for de ordinære domstoler og god kompetanse til å gjennomføre rettssaker slik at våre klienter oppnår best mulig resultat.

Mange saker kan med fordel løses på alternative måter utenfor rettsapparat, og vi kan tilby god kompetanse også for dette.