Skip to the content

Kontrakt - og avtalerett

Kontrakt - og avtalerett

Vi har god kompetanse med kontraktsrettslige spørsmål. Vi bidrar til at kontraktene tilpasses det konkrete avtaleforholdet, og at kontrakten hindrer konflikter i størst mulig grad.

Vi arbeider med kontraktrett innenfor mange rettsområder, herunder eiendomsforhold, selskaper, entreprise, handel (salg/kjøp), leieforhold (husleie) mv., for både private og offentlige klienter.