Skip to the content

Konkurs/insolvens - skatt/selskapsrett

Konkurs/insolvens - skatt/selskapsrett

Vårt firma gir råd og veiledning til selskaper i økonomiske problemer. Vi bistår med både etablering og avvikling av virksomheter, og restrukturering av selskapet og virksomheter. 

Vi kan bistå i alle typer skattespørsmål knyttet til drift, oppkjøp og reorganiseringer. Vi har erfaring innenfor mange ulike bransjer. Vi har særlig kompetanse innen:

• Søknad om bindende forhåndsuttalelser
• Assistanse ved bokettersyn
• Vurdering av alternativer for oppkjøp og reorganiseringer
• Bistand ved klagebehandling
• Føring av skattesaker ved domstolene
• Risikoanalyse (due diligence) for å avdekke skatteansvar

Selskapsrett er et juridisk område enhver virksomhet må forholde seg til. Selskapsretten er mangeartet og komplisert, og kan inneholde avgjørende muligheter og forpliktelser som bør identifiseres på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Selskapsretten er relevant i alle faser av virksomhetens livsløp, eksempelvis i forbindelse med stiftelse, løpende kapitaldisposisjoner så som fusjoner og fisjoner, organisasjonsendringer, forholdet mellom aksjonærene, oppkjøp og salg av virksomhet, styret og daglig leders rolle.

Vi har omfattende kompetanse og erfaring innen alle disse forholdene, og ser også selskapsrettens muligheter og begrensninger i sammenheng med skatteretten. Det er viktig å identifisere muligheter og forpliktelser på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Advokatene Helge Hartz og Pål Granberg benyttes som bostyrere i de lokale tingrettene og behandler en rekke konkurser hvert år.