Skip to the content

Familie - og arverett

Familie -, arv - og skifterett

Vi bistår private klienter innenfor familieretten. Dette kan være rådgivning og opprettelse av ektepakt/samboeravtaler, eller bistand under økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd, samt spørsmål om barnefordeling.

Videre bistår vi i mange saker om arv, herunder opprettelse og tolkning av testament eller gjennomføring av arveoppgjør. Advokat Helge Hartz benyttes også hyppig som bostyrer ved offentlige skifte hos de lokale tingrettene.