Skip to the content

Familie, -, arv - og generasjonsskifte

Familie, -, arv - og generasjonsskifte

Vi bistår private klienter innenfor familieretten. Dette kan være rådgivning og opprettelse av ektepakt/samboeravtaler, eller bistand under økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd, samt spørsmål om barnefordeling.

Videre bistår vi i mange saker om arv, herunder opprettelse og tolkning av testament eller gjennomføring av arveoppgjør. Advokat Helge Hartz og advokat Pål Granberg benyttes også hyppig som bostyrer ved offentlige skifte hos de lokale tingrettene.

Vi har også lang erfaring med å planlegge og gjennomføre generasjonsskifte. Bistand knyttet til et generasjonsskifte vil omfatte skatte- og avgiftsrådgivning, utarbeidelse av testament/ektepakt og selskapsdokumentasjon. Et generasjonsskifte overføres verdiene i en virksomhet fra en generasjon til en annen. Et generasjonsskifte i en familiebedrift skiller seg fra eierskifte i andre selskaper ved at det er andre hensyn som må ivaretas i tillegg til de forretningsmessige.

Familiebedrifter har gjerne aktive eiere med sterk motivasjon for arbeidet i bedriften, og som deltar aktivt i denne. Ut fra tanken om at verdiene forvaltes på vegne av tidligere generasjoner og for framtidige generasjoner, vil familiebedrifter som regel ha et lengre perspektiv på virksomheten enn andre selskaper.

Et annet forhold ved generasjonsskifter er at verdioverføringen som regel skjer fra foreldre til barn eller barnebarn. Da oppstår arverettslige problemstillinger, som må det må tas hensyn til.