Skip to the content

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Vi har god kompetanse innenfor erstatningsretten, både i og utenfor kontraktsforhold. Dette kan gjelde saker knyttet til tingskade, personsskade, yrkesskade, voldsoffererstatning og profesjonsansvar. Vi bistår også bedrifter i erstatningssaker i kontraktsforhold, og i saker mot forsikringsselskap.