Skip to the content

Barnevern

Barnevern

Vi bistår privat parter med håndtering av barnevernssaker, herunder spørsmål om omsorgsovertakelse av barn, tvangsplassering av ungdom i institusjon og i saker hvor hastevedtak er truffet.

Arbeidet består av både rådgivning og prosedyre i fylkesnemnda og for domstolene.