Skip to the content

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål, herunder ansettelser - og arbeidsavtaler, forhandlinger, oppsigelser/avskjed, virksomhetsoverdragelser, konkurranseklausuler mv.

Vi holder også kurs og foredrag i arbeidsrettslige temaer.